לקוח: מסעדת ברדו | צלמת: יעל אילן | שילוט חוצות ואתר האינטרנט