לקוח: יקבי רמת הגולן | צלם: גלעד לרום | מיתוג: deadalos | קטלוגים ראש השנה ופסח