לקוח: מילועוף | צלם: רועי מזרחי | מיתוג: image art | מיתוג אריזות מוצרי עוף