לקוח: נטורזה | צלם: אסף רונן | מיתוג: רבקה יברוב | שילוט, דפוס ואינטרנט