לקוח: שטראוס | צלם: אלן צ’פלסקי | מיתוג: Adlai & Partners | מיתוג אריזות גלידה